První studie o cirkulární ekonomice v Česku je venku. Nechte se inspirovat a vydejte se cirkulární cestou.

13. 8. 2018
Reading time: 1 min.

Cirkulární ekonomika je obrovská příležitost pro firmy i šance pro planetu. Proto je i jedním z prioritních témat Evropské unie, která chystá na podporu cirkulárních projektů dotační program. Díky cirkulární ekonomice mohou firmy získat materiálovou soběstačnost, vzniká spousta nových pracovních míst a otevírá se prostor pro investice do udržitelných a často velmi cool inovací. Pro většinu českých firem se však stále jedná o více méně neznámý pojem. A to chceme změnit. Právě teď.

Ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a řadou progresivních firem a odborníků jsme připravili unikátní publikaci, která principy i přínosy cirkulární ekonomiky hezky vysvětluje a na úspěšných příkladech českých firem, které s cirkulární ekonomikou již začaly, ukazuje, že CE může být obchodní příležitostí, konkurenční výhodou i zodpovědným způsobem podnikání pro každou firmu.

Cílem projektu Cirkulární Česko je inspirovat další firmy, ale třeba i města a nabídnout pomocnou ruku při zavádění cirkulárních principů.

Studii otvírá místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička úvahou o aplikaci cirkulární ekonomiky u nás.

Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, hodnotí aktuální stav cirkulární ekonomiky v České republice a ukazuje potenciál tohoto nového odvětví.

„Principy, na kterých cirkulární ekonomika stojí, se dlouhodobě ukazují jako rentabilní a navíc propojují dlouhodobou ekonomickou i ekologickou udržitelnost v jeden moment. Z ekonomického pohledu se předpokládá, že zavedení fungujících nástrojů cirkulární ekonomiky může Evropě od roku 2030 generovat roční výnosy ve výši 600 mld. eur ročně. Avšak než se tak stane, budeme muset překonat řadu bariér, které blokují efektivní řízení udržitelného rozvoje,” vysvětlila Soňa Jonášová.

Studie Cirkulární Česko proto zároveň analyzuje i základní bariéry úspěšného fungování cirkulární ekonomiky u nás. Za největší bariéry jsou považovány tržní a kulturní. Pro mnohé jsou totiž systémy uzavřeného cyklu živin a materiálu zcela novým vesmírem. Současná společnost funguje na principech vyrobit-vytěžit-vyhodit, což představuje spotřebu až 16 tun materiálu na jednoho obyvatele EU ročně. A jen 5 % z těchto surovin se vrací zpátky do systému. Absolutně klíčová je tedy základní změna mentálního nastavení tak, aby firmy začaly hledat nové cesty pro opětovné využití materiálu.

„Je dobré vědět, že ani jedna z výše zmíněných bariér není neměnná či dokonce neprůchodná. Řešení je však vždy individuální a vychází z analýzy dané firmy a prostředí, ve kterém firma podniká. Teprve pak je možné zodpovědně určit, které principy cirkulární ekonomiky budou nejlépe zapadat do aktivit té které firmy. Být ale mezi prvními, kteří si tyto principy uvědomí a dokonale osvojí, je do budoucna významná tržní výhoda,“ doplňuje Cyril Klepek.

Další člen Direct People, Jiří Navrátil, přispěl článkem o technologickém skautingu, jehož základním cílem je vyhledávat nejnovější dostupné technologie, které vznikají na půdě výzkumných institucí, a pomáhat firmám s jejich efektivním a smysluplným zaváděním. „Rychlost transferu technologií z akademické půdy do byznysu je často klíčová i pro rozvoj inovací v cirkulární ekonomice,” uzavírá Cyril Klepek.

Hlavní částí publikace je pak osm úspěšných příkladů z české praxe, které dokazují, že změna je možná a že každá firma může být cirkulární, ať už částečně, nebo komplexně ve všech aspektech svého fungování.

Věříme, že naše publikace bude pro vás velkou inspirací a ukáže vám docela nový úhel pohledu na byznys. Pokud i vy sami uvažujete o zavedení principů cirkulární ekonomiky do své firmy a nevíte, jak na to, dejte nám vědět. Rádi vám pomůžeme. Jako jediná inovační agentura na českém trhu, která se tímto novým odvětvím intenzivně zabývá, umíme pomoci s nastavováním principů cirkulární ekonomiky, překonáním bariér i celkovou změnou myšlení a firemní kultury. Nejdůležitější je hlavně začít…

Stáhnout studii Cirkulární Česko (PDF)

Kontaktujte nás a vydejte se cestou Cirkulární ekonomiky

Daniela Velová

Communications Director

View profile