Aplas pomáhá digitalizovat české zdravotnictví

7. 4. 2021
Reading time: 1 min.

Digitalizace může být zlý pán nebo dobrý sluha. Záleží, jak k ní přistoupíme. A ve zdravotnictví to platí dvojnásob.

Digitalizace čehokoliv není samospásná. Pokud se jde od technologií a ne od potřeb lidí, kteří je mají využívat, nedopadá to dobře. Právě to je kámen úrazu digitalizace amerického zdravotnictví. Ta je sice po jedenácti letech z pohledu penetrace IT systémy téměř u konce, ale pro život lékařů a sester přinesla víc problémů než užitku. Nemocnice hlásí enormní nárůst administrativy (na jednu hodinu strávenou s pacientem dnes připadají dvě hodiny nutné pro záznam výstupů z tohoto setkání) a dalekosáhlé dopady na psychické zdraví zdravotnického personálu (polovina lékařů a sester je dle statistik vyhořelá právě kvůli nárůstu administrativy a přesčasů, které jim digitalizace dat přinesla). Amerika se to samozřejmě snaží řešit, ale celkové zvládnutí situace potrvá a americké zdravotnictví za to platí hodně vysokou cenu.

Jak to tedy udělat, aby se digitalizace stala dobrým pomocníkem a ne koulí na noze? Abychom digitalizovali to, co je třeba, a způsobem, který bude jednoduchý, nenákladný a pro uživatele přínosný? Myslíme si, že správná cesta nevede čistě přes analýzu procesů a následnou implementaci robustních IT systémů. Naopak je potřeba analyzovat problémy a potřeby zdravotníků a aplikace tvořit do jejich vlastních mobilních zařízení. Nemocnice by měly mít možnost si samy dle svých potřeb takové aplikace zvolit, snadno a levně je získat a bezpečně provozovat bez zvýšených nároků na kapacity již tak vytížených IT oddělení. Pro zdravotníky pak musí být tyto aplikace stejně jednoduché na instalaci i používání, jako běžné mobilní aplikace pro soukromé účely. Jak toho ale dosáhnout?

Právě proto jsme společně s TeskaLabs, Viable One, multioborovou platformou Zdravotnictví (v) budoucnosti a Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP) vyvinuli atlas aplikací pro zdravotnictví. Jmenuje se Aplas (www.aplas.cz) a propojuje ty, kteří aplikace potřebují, s těmi, kteří aplikace mají a jejich vývoji se věnují. Chceme tím přispět k chytré digitalizaci českého zdravotnictví. V Aplasu jsou aplikace mobilní i webové, opensourcové i komerční. Aplas také nabízí příklady dobré praxe a snaží se tak motivovat zdravotníky k zadávání aplikací, které jim schází, a vývojáře k jejich vývoji. Věříme, že právě dobře uživatelsky postavené aplikace přinesou českému zdravotnictví skutečný užitek.

O americkém zdravotnictví i o Aplasu a příkladech dobré praxe z českého prostředí jsme mluvili 4. dubna na Konferenci mladých lékařů. Tak pokud vás téma zajímá, pusťte si záznam našeho příspěvku.