Akademie

Děláme inovace (nejen pomocí AI) nejdéle na českém trhu. A také je učíme.

Inovace a AI pro každého

Předáme vám odzkoušené nástroje, budete se učit z našich vlastních chyb a řešit konkrétní zadání. Za pár hodin z vás sice neuděláme zkušeného inovátora nebo mistra AI, ale rozhodně si odnesete užitečné tipy pro vaši každodenní praxi.

Co nabízíme

Vyberte si kurz z naší nabídky, nebo si nechte postavit svůj vlastní na míru. Termíny přizpůsobíme vašim potřebám.

AI minimum

Jak využívat AI v každodenním životě

AI zásadním způsobem mění práci a životy množství lidí, zejména těch, kteří se živí „hlavou“. Na našem školení vám srozumitelnou formou vysvětlíme, co je dobré o AI vědět. A představíme vám na našich projektech vyzkoušené nástroje a postupy.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 18. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People

Cena: 1 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Filip Valíček a Barbora Neumannová

 • Úvod – co je a jak funguje AI
 • Nástroje pro každodenní použití – jejich silné a slabé stránky pro práci s texty i obrazem
 • Jak na prompty – jak prakticky dostat z AI co nejvíce
 • Na co si dát pozor – bezpečnost práce s daty a další potenciální rizika
 • AI v designu produktů – příklady ve výzkumu, prototypování a dalších častých činnostech
 • Diskuze a další zdroje
 • Pochopení, jak AI funguje, k čemu se hodí a k čemu zatím ne
 • Seznam nejužitečnějších nástrojů a postupů
 • Tipy a triky, jak (ne)promptovat
 • Praktickou zkušenost a inspiraci, jak si usnadnit práci
 • Přehled užitečných zdrojů, které se vyplatí sledovat

AI pro pokročilé

Pro ty, kteří chtějí z AI dostat víc

Hlubší vhled do problematiky AI. Zaměříme se na technické aspekty generativní AI a podíváme se na pokročilé metody promptování i na praktické programovací moduly (pomocí Stack AI, Azure AI studio) a experimentování s nástroji AI na reálných projektech.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 6. 6. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People


Cena: 4 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Josef Dvořák a/nebo Filip Valíček a/nebo Barbora Neumannová

 • Úvod – co je a jak funguje AI detailně
 • Pokročilé metody promptování – představení a aplikace pokročilých technik promptování na konkrétních příkladech
 • Praktické programovací moduly – představení a vyzkoušení Stack AI a Azure AI Studio
 • Etika a bezpečnost při práci s AI  – důležité aspekty etiky a bezpečnosti při využívání AI 
 • Diskuze a další zdroje
 • Doporučené zdroje pro další studium – Seznam zdrojů a materiálů pro hlubší pochopení a další vzdělávání v oblasti pokročilého využití AI
 • Detailnější pochopení toho, jak AI funguje a co umožňuje
 • Návod, jak na pokročilé promptovací techniky, abyste dosáhli požadovaného výsledku
 • Praktické zkušenosti s nejvyužívanějšími nástroji
 • Přehled užitečných zdrojů, které se vyplatí sledovat.

Automatizace a modernizace HR díky AI

Jak využívat AI i při náboru, retenci i rozvoji zaměstnanců

Díky AI můžete ušetřit moře času automatizací rutinních úkolů, a získat tak více času na strategické plánování či seberozvoj. Naučíme vás přemýšlet docela jinak o organizaci své práce, předáme vám praktické postupy a představíme ty nejlepší stávající nástroje.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 23. 5. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People


Cena: 2 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Josef Dvořák a/nebo Filip Valíček a/nebo Barbora Neumannová

 • Úvod – co je a jak funguje AI
 • Jak dostat z AI co nejvíce – promptování na základě reálných scénářů z praxe
 • Nejlepší nástroje pro každodenní použití – co používat v employer brandingu, náboru, onboardingu, v rámci EX, retence atd.
 • Na co si dát pozor – bezpečnost práce s daty a další potenciální rizika
 • Praktická cvičení – jak řešit s AI nejzajímavější případy užití pro HR
 • Diskuze a další zdroje 
 • Pochopení, jak AI funguje, k čemu se hodí a k čemu zatím ne
 • Seznam nejužitečnějších nástrojů a postupů
 • Tipy a triky, jak (ne)promptovat
 • Praktickou zkušenost a inspiraci, jak si usnadnit práci personalisty 
 • Přehled užitečných zdrojů, které se vyplatí sledovat.

Jak více prodávat s umělou inteligencí

Větší efektivita obchodních aktivit nejen v B2B

Ani obchodu se umělá inteligence nevyhýbá. AI automatizací každodenních úkolů můžete ušetřit spoustu času, a získat tak více kapacit na strategické úkoly či osobní péči o klienty. Změňte organizaci své práce a naučte se využívat ty nejlepší stávající nástroje.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 20. 6. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People

Cena: 2 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Josef Dvořák a/nebo Filip Valíček a/nebo Barbora Neumannová 

 • Úvod – co je a jak funguje AI
 • Jak dostat z AI co nejvíce – promptování na základě reálných scénářů z praxe
 • Nejlepší nástroje pro každodenní použití – co používat pro leadgen, poznávání potřeb zákazníků, automatizaci procesů či komunikace.
 • Na co si dát pozor – bezpečnost práce s daty a další potenciální rizika
 • Praktická cvičení – vyzkoušíme si řešit s AI nejzajímavější případy užití pro obchod
 • Diskuze a další zdroje
 • Pochopení, jak AI funguje, k čemu se hodí a k čemu zatím ne
 • Seznam nejužitečnějších nástrojů a postupů
 • Tipy a triky, jak (ne)promptovat
 • Praktickou zkušenost a inspiraci, jak si usnadnit práci
 • Přehled užitečných zdrojů, které se vyplatí sledovat

Úvod do HCD

Design zaměřený na člověka

Jak dělat úspěšné produkty a služby, minimalizovat riziko investic do inovací a rozhodovat se na základě důkazů, ne domněnek. Pro všechny, kteří tvoří nové věci bez ohledu na to pro koho.

Délka: 8 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 11. 4. 2024

Čas a místo: 9.00-17.00, Direct People

Cena: 3 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Michaela Stránská a/nebo Petra Kalousková

 • Principy – co je Human-centered design a na jakých principech stojí většina inovačních metodik

 • Proces – jak správně formulovat zadání a naplánovat celý postup k výsledku

 • Empatie – získání pochopení zákazníků a jak na vedení rozhovorů

 • Příležitosti – jak odhalit a formulovat potřeby a na které se zaměřit

 • Nápady – postupy, jak rychle vygenerovat velké množství radikálně odlišných nápadů

 • Prototypování – jak si rychle a levně ověřit funkčnost řešení

 • Pochopení, proč dává smysl dělat inovace zrovna pomocí HCD
 • Praktickou zkušenost s celým procesem na ukázkovém příkladě
 • Zpětnou vazbu v místech, kde si nebudete jistí
 • Materiály, které je možné v jednotlivých fázích použít na vlastních projektech

Jak z nápadu udělat byznys model

Lean Canvas prakticky

Jak uvést svůj nápad, produkt či startup v život a najít pro ně(j) funkční byznys model. Praktický, na mnoha projektech a Ashem Mauryou ověřený návod, jak zvýšit potenciál uspět na trhu.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 25. 4. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People

Cena: 1 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Tomáš Bartl

Doporučená příprava před školením – vyplnění Lean Canvasu existujícího/plánovaného produktu.

 • Úvod byznys model vs. byznys plán, alternativy Lean Canvasu a základní postup práce s ním
 • Leaner Canvas – ladění problému a cílového segmentu
 • Byznys model – konzistentnost propozice, řešení a relevantní cesty k zákazníkům vzhledem k cenovému modelu
 • Udržitelnost modelu – životaschopnost modelu a měření jeho funkčnosti 
 • Validace – způsoby ověření modelu
 • Vyzkoušíte si postup, jak s Lean Canvasem pracovat
 • Checklist, jak odhalit potenciální problémy modelu
 • Spoustu vhledů a příběhů z naší inovační praxe
Experimenty jako cesta z nejistoty
Chybami se člověk učí. Jenom blbec drahými

Jak odhalit slepé cesty, nebo získat jistotu, že jdete správně? Experimentujte v každé fázi vývoje produktu. Naučíme vás základní techniky podle Ashe Mauryi, které můžete začít okamžitě používat.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 účastníků

Termíny: 23. 5. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People

Cena: 1 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Tomáš Bartl 

 • Úvod principy a proces experimentování
 • Definování předpokladů – jak je formulovat a prioritizovat
 • Typy experimentů – pro nejčastější předpoklady, příklady experimentů z našich projektů
 • Řízení ověřování – definování parametrů testů, metrik a minimálních kritérií úspěchu
 • Checklist správně definovaných předpokladů a experimentů
 • Přehled experimentů různé stupně komplexnosti a informační hodnoty
 • Znalost toho, jak podpořit kulturu experimentování a udržet směr, když se nedaří
 • Praktickou zkušenost s celým experimentem od přípravy prototypu až po vyhodnocení

Od akce k trakci

Principy úspěšného přivádění produktů a služeb na trh

Jak zajistit, aby váš startup, produkt či služba dobře prospívaly? Jak dělat správné věci ve správný čas a dostat se co nejefektivněji k cíli? Praktický workshop zaměřený na jednotlivé fáze vývoje pro všechny leadry.

Délka: 4 hodiny

Kapacita: max 10 top manažerů

Termíny: 6. 6. 2024

Čas a místo: 13.00-17.00, Direct People

Cena: 1 900 Kč bez DPH / účastník

Lektoři: Petr Šídlo

 • Objevení koupěschopné poptávky ověřování tržních potřeb, důležitost ochoty zaplatit (WTP)
 • Získání prvního kapitálu – pre-seed strategie
 • Budování minimálního produktu (MVP) a jeho testování na trhu
 • Akvizice prvních zákazníků – význam škálovatelnosti a trakce a jak ji prezentovat investorům
 • Růst a expanze – optimalizace produktu a procesů, rozvojové strategie a plánování pro širší tržní expanzi
 • Budování týmu – nábor talentů a rozvoj týmové infrastruktury
 • Stručný návod pro každou fázi rozvoje startupu
 • Případové studie a reálné příklady úspěchů i neúspěchů
 • Nástroje a strategie pro budování trakce a škálování vašeho podnikání

Kurz na míru

Zajímá vás od každého něco, nebo něco úplně jiného? Ozvěte se nám a společně nadesignujeme kurz přesně podle vašich představ.

Potřebujete poradit, který kurz vybrat? Nebo jestli se pro vás Akademie hodí?

Proč si vybrat právě nás

Získáte víc za méně

Pokud se rozhodnete absolvovat alespoň tři naše kurzy, dostanete 30% slevu. A to se vyplatí.

Jsme 
flexibilní

Kurzy probíhají u nás v Direct People, nebo u vás. Záleží na domluvě a počtu lidí. Přihlásit se mohou jednotlivci, týmy i celé firmy, začátečníci i pokročilí.

Učíte se od nejlepších 

Čerpejte z letitých zkušeností lektorů Akademie a zúročte naše rozhodnutí i postupy na svých projektech.

Kdo kurzy vede

Petr Šídlo

Petr začínal v IT, ale jelikož nechtěl dělat projekty do šuplíku, založil si firmu na inovace. Ta za 13 let existence prošla více než 650 projekty a je nejstarší svého druhu na tuzemském trhu. Petr má za sebou stovky úspěšných projektů, vybudoval řadu startupů a změnil život mnoha firmám díky inovační kultuře, kterou v nich pomáhal zavádět. Je mentor a certifikovaný školitel metodiky LeanStack.

Josef Dvořák

Josef má bohaté zkušenosti s inovacemi v healthcare a zaváděním AI (aplikací) do firem. V Direct People mimo jiné vedl projekt pro Linet, jehož výstupem je alarmový systém, který se dnes úspěšně prodává na 34 trzích světa včetně USA. Pepa je duší i tělem inovátor, dobyvatel nových území a expert na AI a další technologie.

Tomáš Bartl

Tomáš v Direct People staví produkty a služby téměř deset let. Kromě toho hlídá postupy a metodiky na dalších projektech a přináší do firmy nové poznatky týkající se inovačního řízení ze zahraničí. Jeho strategické myšlení každého překvapí. Nejčastější reakce na setkání s Tomášem? Proč mě to také nenapadlo…

Michaela Stránská

Míša školí od prvních dní, co nastoupila k nám do Direct People. Vedla workshopy pro účastníky soutěže Social Impact Award a má za sebou řadu školení pro klienty. Díky zkušenostem na projektech pro LMC, Anect, Českou spořitelnu či Kooperativu může předávat praktické tipy a rady, jak z oblasti HCD, tak i inovační kultury a inovačního řízení.

Petra Kalousková

Petra ráda naslouchá příběhům lidí a objevuje jejich nevyřčené potřeby. Studovala sociologii na Karlově univerzitě, má bohaté zkušenosti s výzkumem, inovacemi a školeními. Velmi umě dokáže využít výsledků výzkumu k tvorbě produktů a služeb, které skutečně naplňují potřeby zákazníků.

Filip Valíček

Nadšenec do umělé inteligence s pro-podnikatelským smýšlením. Jako designér inovací se v rámci projektů zaměřoval na pomoc malým a středním podnikům. Mezi jeho silné stránky patří sledování trendů v oblasti technologií a schopnost školení customizovat dle cílových skupin.

Co říkají o Akademii její účastníci

Spokojení klienti

Vybrali jste si? Objednejte si svůj kurz!

Vyplňte požadované údaje a zvolte si kurz a termín. Pokud jste nenašli, co jste hledali, nebo máte zájem o jiný kurz / téma / datum, ozvěte se nám. Společně něco vymyslíme.

Fakturační údaje

Spěcháte? Zavolejte nám nebo napište napřímo.

+420 724 048 808

academy@directpeople.com

FAQ

Naše kurzy nevycházejí z teorie, ale z roky žité praxe. Máme za sebou spoustu projektů, a tedy i spoustu příkladů dobrých a špatných postupů. A umíme školit, protože to děláme již více než dekádu. Nejdeme si na vás trénovat to, co jsme si přečetli na internetu, ale předávat vám to nejlepší z toho, co sami už roky používáme. Školit vás budou naši nejzkušenější – partneři a seniorní projektoví leadři.    

Jsme flexibilní. Ozvěte se nám a něco vymyslíme.

Pro inovační manažery, teamleadry, business ownery, produktové manažery ve velkých firmách, kteří mají na starosti nové produkty/služby. Určitě budou kurzy přínosné také pro vedoucí týmů, seniorní pracovníky ve velkých firmách, od kterých se čeká pozitivní vliv na zlepšování, ale i z oddělení, kde inovace nejsou primární náplní práce, jako např. IT, provoz, customer care a jiné. Naše kurzy jsou pro lidi, co mají otevřenou mysl a nebojí se začít dělat zaběhané věci jinak a dělat i docela jiné věci.

Ano, začátečník-inovátor nevadí, i pro vás budou kurzy zajímavé, i když jsou primárně určeny seniornějším pracovníkům.

Ano, Direct Akademie je otevřená jednotlivcům i skupinám. Ideální maximální počet je kolem 10 lidí. Pokud je váš tým větší, lze školení rozdělit nebo školení uzpůsobit pro více lidí. 

Využijte formuláře výše, zanechejte nám kontakt a my se vám ozveme. Pokud spěcháte, využijte kontaktů uvedených na stránkách – mail: academy@directpeople.com, telefon: +420 724 048 808.

Ano, pokud si objednáte alespoň 4 kurzy, dostanete 30% slevu. Skupinovou slevu bohužel neposkytujeme. Cena je stanovena jako nejnižší možná, aby nám pokryla organizační náklady. Nejsme školící agentura, kterou školení živí, ale inovátoři, kteří chtějí vzdělávat trh a šířit myšlenku, že má smysl tvořit pouze produkty a služby, které jsou přínosné pro zákazníky i investory.

Po sjednání detailů vám pošleme zálohovou fakturu, která by měla být uhrazena před konáním kurzu. Pokud to vaše firma neumožňuje, určitě najdeme jiný postup.

Všechny kurzy vypisujeme v češtině, ale v případě zájmu školíme i v angličtině.

Pokud dáte vědět 48 hodin před konáním, je možné zdarma přesunout kurz na jiný termín nebo si vybrat jiné školení. Je také možné za sebe poslat náhradníka. Pokud nám dáte vědět méně než 48 před začátkem kurzu, kurz propadá.

Budete-li mít zájem o návazné vzdělávání, je možné dohodnout individuální postup. Jsme otevřeni dalším tématům a formátům, které jdou do většího detailu.

Bohužel ne. Každý náš kurz je jiný, obsah spolutvoří účastníci, proto bychom museli nahrávat úplně každý kurz. Navíc informace, které zazní, mohou být pro účastníky citlivé. Proto vždy prosíme účastníky, aby vše, co na kurzu zazní, si nechali pro sebe. Nicméně po skončení kurzu dostanou účastníci prezentaci a materiály, s kterými se pracovalo.