Platforma Zdravotnictví (v) budoucnosti se posouvá od sdílení k projektům

29. 2. 2020
Reading time: 1 min.

Platformu Zdravotnictví (v) budoucnosti jsme založili na podzim 2019. Je to projekt s cílem hledat chytrá řešení a nové příležitosti a společně tak posouvat české zdravotnictví odspodu skrze byznys a inovace. V únoru se všech téměř 60 jejich členů setkalo společně podruhé, aby platformu po 6 měsících spolupráce uvedlo do druhého běhu. Ten má za cíl, kromě původního networkingu a sdílení, především překlopit co nejvíce témat do projektové části a začít rozvíjet konkrétní nápady. 

Nechceme čekat pouze na to, co udělá vláda nebo jak situaci ovlivní ti nejsilnější hráči, ale spojit síly a skrze setkávání expertů nacházet synergie a tím i řešení problémů, se kterými se zdravotnictví potýká. Vytyčili jsme si velký cíl. A moc dobře víme, že ho dosáhneme pouze skrze spolupráci všech, kteří mají nebo mohou mít na zdravotnictví vliv. Proto platforma sdružuje lidi z korporací, malých a středních firem, startupů, veřejné správy i akademie. Mezi její členy patří lidé ze společností jako LINET, Kooperativa, Zdravel, NTMC, nemocnice Motol nebo Mebster. Ti teď v menších pracovních skupinách rozvíjí celkem 12 témat –  od digitalizace a AI ve zdravotnictví až po longevity.

Nyní víc než kdykoliv jindy jsou ve zdravotnictví zapotřebí efektivní řešení. Proto jsme rádi, že i přes komplikace a omezení způsobené COVID 19 se nám daří posouvat se dál. Některé pracovní skupiny se potkávají online, další setkání plánujeme co nejdříve po zrušení opatření.

Pokud byste se i vy rádi zapojili, ozvěte se Míše Šiškové, naší Senior Innovation Designérce, která má chod a rozvoj platformy na starosti.

Jak vypadalo únorové setkání všech členů platformy?